Christipedia >

Christipedia

Van $1

Christipedia.nl is een bijbelgetrouwe internet-encyclopedie (in wording) voor christenen, met nadruk op onderwerpen die voor hen interessant zijn of hen aangaan.

De informatie groeit door vrijwillige bijdragen van gelovigen die de Bijbel hoog houden. Deze vrijwilligers voegen een artikel toe of vullen een bestaand artikel aan, plaatsen een afbeelding, verwijzen naar een filmpje, verbeteren de tekst enz. Het aantal en de kwaliteit van de artikelen zal daardoor een opgaande lijn vertonen. Wisselwerking en samenwerking!

potloden.jpgVoor de schrijvers is de Bijbel het onfeilbare woord van God, dat betrouwbaar en gezaghebbend spreekt over God en mensen, de zichtbare en de onzichtbare wereld, verleden, heden en toekomst. De Heilige Schrift werpt licht op tal van onderwerpen, verrijkt onze kennis en is een lamp op ons levenspad.

Ps 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Christipedia: samen schrijven voor de gemeente van God en voor het christelijk onderwijs. Wil ook jij meedoen?

Waarom Christipedia?

op_elkaars_schouders_staan.jpg

De manier waarop mensen informatie opzoeken is veranderd. Internet wordt steeds meer de eerste bron waaruit geput wordt, in plaats van de bibliotheek buitenshuis of de boekenkast thuis. Veel christenen zijn individueel bezig om informatie op internet te plaatsen. Vaak is echter niet duidelijk wie achter een site zit en wat men gelooft. En niet alle aangeboden informatie is bijbels verantwoord te noemen. Meestal kan wel op de aangeboden informatie worden gereageerd, maar kan die niet door anderen worden aangepast of aangevuld.  

De ontwikkeling van zogenoemde sociale software biedt christenen nieuwe mogelijkheden voor samenschrijven via internet. Christipedia maakt gebruik van deze techiek[1], net als wikpedia. Christipedia is geen vervanging of concurrent van wikpedia, maar verschilt hiermee op punten als:

  • de zienswijze: een bijbelgetrouw, orthodox-christelijk perspectief
  • de beperking: voornamelijk onderwerpen die voor christenen interessant zijn
  • de nadruk: voor christenen interessante aspecten krijgen nadruk, bijv. de toestand van de kerk in een land
  • het uitbreiding: extra informatie, bijv. profetische bijbelpassages aangaande Iran
  • de verdieping: sommige (vooral geestelijke) aspecten worden dieper behandeld, 

Op wikpedia zijn uitspraken als Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven of Jezus Christus is uit de doden opgestaan geen lang bestaan beschoren, ook niet in het verband van een artikel over Jezus. Zo'n uitspraak zal worden weggehaald of gewijzigd in bijvoorbeeld In het Johannesevangelie noemt Jezus Zichzelf de weg, de waarheid en het leven of Volgens orthodoxe christenen is Jezus de weg, de waarheid en het leven. Dit is begrijpelijk gezien de grote levenbeschouwelijke verschillen tussen de vrijwilligers die meeschrijven aan wikpedia en het 'neutraliteitsstandpunt' van de encyclopedie. Op Christipedia daarentegen zijn heilsfeiten geen meningen, maar ... feiten.

Christipedia biedt de mogelijkheid om binnen een bijbelgetrouwe context samen te schrijven, God te eren en Zijn gemeente te dienen. wikpedia is een nuttig, sociaal en coöperatief kennisproject, Christipedia is dit in een christelijke context, zoals de Friese wikpedia dat is in een Friese context (Fryske wikpedy, gestart in 2002).

Op_elkaar_schouders_silhouetten.jpgVeel christenen bestuderen de bijbel en hebben nuttige aantekeningen op hun PC staan. De notities leiden echter na gebruik een eenzaam bestaan in een kastje dat voor anderen ontoegankelijk is. Op Christipedia kunnen christenen hun kennis meedelen en elkaars kennis aanvullen. Samen weet je meer, samen kun je meer, samen schrijf je beter.

Hopelijk ontstaat er zo een interessante, betrouwbare, rijke en groeiende bron van informatie, een plek waar jong en oud met vragen terecht kunnen voor een eerste christelijke oriëntatie, een webstek waaraan het christelijk onderwijs in kerk en op school lesmateriaal kan onttrekken.


Kees Langeveld,
informatiekundige, oud-docent en oprichter Christipedia.NL

Wil je meeschrijven op Christipedia of taken van beheer en toezicht uitvoeren, laat het weten! Voor meeschrijven: zie Meeschrijven.                      

Kenmerken

Kenmerken van de internet-encyclopedie Christipedia: 

Doelgroep: Nederlandssprekende christenen, en jongeren in het christelijk onderwijs

Onderwerpen: die christenen aangaan of voor hen interessant zijn, direct of indirect.

Multimediaal: niet alleen tekst, ook afbeeldingen, geluid, video. Christipedia zal videomateriaal benutten dat elders (bijv. op Youtube) beschikbaar is.

Grondslag: vooral de Bijbel, zie verder Grondslag . De grondslag schept ruimte én beperkt, zoals de krijtstrepen ter belijning van een speelveld.

Informatieverwerking: samenschrijven en onderlinge correctie; samenvoegen en ordenen; vermelding van bronnen; revisiehistorie; de Bijbel als een bron van informatie; geleerden/wetenschappers en niet-geleerden/niet-wetenschappers leveren bijdragen. Niet een redactieraad, maar de mee-schrijvers bepalen de inhoud.

God erend: in artikelen kan God / Jezus Christus de eer worden gegeven voor wat Hij doet of heeft gedaan.

Opbouwend: artikelen kunnen opbouwende (stichtelijke, zielverheffende, bemoedigende, troostende, hartversterkende) passages bevatten. Zo is in het theologische artikel over "JHWH onze gerechtigheid" een opbouwend woord van de Engelse prediker Spurgeon opgenomen.

Beoordelend: artikelen kunnen beoordelingen bevatten, bijvoorbeeld een bijbels gefundeerde beoordeling van de celibaatsplicht. Met de Bijbel heeft Christipedia een bredere basis voor beoordeling dan alleen de natuurlijke rede (verstand en zintuiglijke ervaring).

Verdedigend: in kwesties waarin kritiek op (overtuigingen van) christenen wordt uitgeoefend, kan het standpunt van christenen worden verdedigd.

Humor: encyclopediën zijn meestal alléén maar serieus en zakelijk. Christipedia bevat ook korreltjes (gepaste en beschaafde) humor. Voor jonge mensen moet het ook een beetje leuk worden om artikelen te lezen. In het artikel over UFO's bijvoorbeeld is een grappig filmpje te zien over een in scène gezette neergestorte UFO. Christipedia is geen jeugdencyclopedie, maar houdt wel rekening met jeugdige bezoekers. 

Vrij gebruik: Christipedia hanteert de internationale standaardvergunning van Creative Commons voor het vrij gebruik van haar informatie door anderen (zie licentie).

Voetnoot

1. ↑ De Nederlandse Minister Plasterk van onderwijs riep in 2008 docenten om met die techniek samen lesmateriaal te ontwikkelen. Hij ziet de kansen die de techniek biedt, wij zien ze ook.


Ontvangen van "http://christipedia.wik.is/"

 
Plaatjes (4)
Bekijken 1 - 4 van 4 afbeeldingen | Bekijk allemaal
Geen beschrijving
Op_elkaar...  Acties
bron: Microsoft Office Gallery
bron: Microsoft Office Gallery
schouder_...  Acties
bron: Microsoft Office Gallery
bron: Microsoft Office Gallery
op_elkaar...  Acties
Foto: Jay Lopez
Foto: Jay Lopez
potloden....  Acties
Reacties (0)
Je moet inloggen om een reactie te geven.

 
Wik.is


Wik portal where you can upload your ideas and interests and educational mind set for a free website account please apply here